Pedigree®POUCH Beef and Chicken Chunks Flavour in Gravy 130 g. เพดดิกรี® เพาซ์ รสเนื้อวัวและไก่ชิ้นในน้ำเกรวี่ 130 กรัม

฿23.00

ทำจากเนื้อสัตว์และเส้นใยอาหารจากธรรมชาติที่คัดสรรแล้ว อุดมด้วยวิตามินอี และ โอเมก้า 6 เพื่อสุขภาพผิวที่ดีและขนสวยเป็นเงา รสวัวและไก่ชิ้

0