Pedigree®POUCH Chicken and Grilled Liver Loaf Flavour with Vegetables 80 g เพดดีกรี® เพาซ์ ไก่และตับย่างบดพร้อมผัก 80 กรัม

฿15.00

ทำจากเนื้อสัตว์และเส้นใยอาหารจากธรรมชาติที่คัดสรรแล้ว อุดมด้วยวิตามินอี และ โอเมก้า 6 เพื่อสุขภาพผิวที่ดีและขนสวยเป็นเงา รสไก่และตับย่างบดพร้อมผัก

0