Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat สุนัขโรคตับอ่อนอักเสบ ไขมันในเลือดสูง

฿715.00

เหมาะสำหรับ

•โรคท้องร่วง
• โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและภาวะตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง
• ภาวะปริมาณไขมันในเลือดสูง
• ภาวะการโป่งพองของหลอดน้ำเหลืองในทางเดินอาหารซึ้งเป็นสาเหตุของโปรตีนในเลือดต่ำ
• โรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือหลอดอาหารอักเสบ
• ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง(EPI)

0